Heeft u vragen?

Bekijk onze veelgestelde vragen, mail naar info@planbuildingbv.nl of vul hieronder het contactformulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met u op! Heeft u vragen over uw lopende abonnement? Mail dan naar sps@planbuildingbv.nl.

Veelgestelde vragen

Ik heb getekend voor een onderhoudsabonnement wanneer start de incasso?

De incasso start nadat de startbeurt is uitgevoerd. De startbeurt betaald u rechtstreeks aan het onderhoudsbedrijf. Indien er bij u geen startbeurt plaats vind kan de incasso direct starten, u ontvangt dan een brief waarin staat vermeld wanneer de incasso’s van start gaan.

Wat betekent 100% garantie gedurende de gehele looptijd van het abonnement?

Indien er bijvoorbeeld scheurtjes in de verflaag te zien zijn zullen deze door het onderhoudsbedrijf zonder extra kosten worden hersteld. Tijdens de inspectiebeurten zal het gehele schilderwerk worden nagekeken en indien nodig zal er direct herstel plaats vinden. Indien de inspectiebeurt nog te lang duurt neemt u contact op met uw onderhoudsbedrijf.

Wat is het verschil tussen een herschilderbeurt en een uitgebreide controle- en inspectiebeurt?

Bij een herschilderbeurt wordt er een volledige nieuwe verf- eindlaag aangebracht. Bij een uitgebreide controle- en inspectiebeurt wordt het gehele schilderwerk nagekeken en indien nodig hersteld. Het kan dan best zijn dat bijvoorbeeld alleen het liggende houtwerk (plaatselijk) wordt geschilderd en alleen een achterdeur of een gedeelte van de dakkapel.

Wat is het voordeel van een vast maandbedrag?

Het voordeel van een vast maandbedrag is dat u uw kosten kunt spreiden. U heeft dan niet ineens hele hoge kosten bij het uitvoeren van de herschilderbeurt. U betaalt in totaal niet meer voor uw onderhoud als wanneer u de uitvoering per beurt betaald.

Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben over het uitgevoerde onderhoud?

Indien u niet tevreden bent over het uitgevoerde schilderwerk geeft u dat aan bij het onderhoudsbedrijf. U tekent pas het opleverformulier wanneer u tevreden bent.

Wat gebeurt er als het onderhoudsbedrijf stopt te bestaan?

Indien een onderhoudsbedrijf ophoudt te bestaan dan zorgt planbuilding ervoor dat een ander Planbuilding bedrijf het onderhoud overneemt. De garantie en de overeenkomst lopen dan gewoon door.

Wat moet ik doen als ik zie dat er een bladder op mijn kozijn zit maar er staat dat jaar geen onderhoud gepland?

U neemt contact op met het onderhoudsbedrijf. Ook in de jaren dat er geen onderhoud staat gepland heeft u toch recht op garantie. Het onderhoudsbedrijf zal dan met u overleggen wat het beste is.

Kan ik mijn abonnement laten verlengen?

In overleg met het onderhoudsbedrijf kan uw abonnement worden verlengd. Het onderhoudsbedrijf zal u dan een vrijblijvende vervolg offerte aanbieden. Over het algemeen loopt dan de 100% garantie gewoon door in het nieuwe abonnement.

Ik heb waterschade gehad en nu is mijn dakgoot rot, wat moet ik doen?

Indien u door bijvoorbeeld waterschade houtrot heeft geconstateerd valt dat niet onder de garantie van Planbuilding. Het komt tenslotte door iets waar Planbuilding geen invloed op heeft noch werkzaamheden aan heeft verricht.

Uw onderhoudsbedrijf kan u natuurlijk wel helpen met het herstellen van de schade zodat de garantie van het uitgevoerde herstelwerk wel mee loopt in uw abonnement. Indien u extra werkzaamheden uit laat voeren doet u er verstandig aan vooraf te vragen wat de kosten zullen bedragen. U ontvangt direct van het onderhoudsbedrijf een rekening voor de uitgevoerde werkzaamheden.

Ik denk dat de uitvoering van de geplande onderhoudswerkzaamheden nog wel een jaar kunnen worden uitgesteld, wat moet ik doen?

U neemt contact op met het onderhoudsbedrijf en gaat met hen in overleg. Het onderhoudsbedrijf zal zelf willen bepalen of het inderdaad mogelijk is de werkzaamheden uit te stellen. Enkel in geval van wederzijds goedvinden kan het onderhoud worden uitgesteld. Uw abonnement wijzigt verder niet.

Door weersomstandigheden zijn de geplande werkzaamheden van 2021 uitgesteld naar 2022, wat heeft dat voor mij voor gevolgen?

Indien op verzoek van het onderhoudsbedrijf de onderhoudsbeurt is uitgesteld ligt de verantwoordelijkheid bij het onderhoudsbedrijf. Uw 100% garantie blijft van toepassing. Indien er door het uitstel bijvoorbeeld houtrot is ontstaan valt dat onder de garantie en zal dat door het onderhoudsbedrijf kosteloos worden hersteld.

Toen ik een offerte kreeg voor het abonnement stond er vermeld dat ik geen garantie krijg op mijn poort. Nu is mijn poort rot, wat moet ik doen?

Indien er in de offerte duidelijk staat vermeld dat u geen garantie krijgt op een specifiek onderdeel dan wil dat zeggen dat bij bijvoorbeeld een rotte poort deze niet kosteloos zal worden hersteld. De kosten voor het herstel van houtrot aan de poort zal door het onderhoudsbedrijf aan u rechtstreeks in rekening worden gebracht. U doet er verstandig aan vooraf aan het onderhoudsbedrijf te vragen wat de kosten (ongeveer) zullen bedragen.

Wat gebeurt er met mijn abonnement als ik ga verhuizen?

Indien u gaat verhuizen kunt u uw abonnement stopzetten. Dat doet u bij zowel het onderhoudsbedrijf als bij Planbuilding. De incasso’s stoppen dan en zal een eindafrekening plaats vinden.

Ik ga verhuizen en de nieuwe bewoners willen graag het abonnement overnemen, is dat mogelijk?

Het is mogelijk dat de nieuwe bewoners het abonnement overnemen. Indien zij dit met uw toestemming overnemen zullen jullie beide dat schriftelijk (mag ook per mail) moeten bevestigen. Het maandelijks abonnement bedrag zal dan vanaf dat moment van de nieuwe bewoners hun bankrekening worden afgeschreven. Het is ook mogelijk dat u uw abonnement afsluit en dat de bewoners een nieuw abonnement afsluiten dat past bij hun eigen wensen. Het onderhoudsbedrijf zal dan voor de nieuwe bewoners een nieuwe vrijblijvende offerte maken.

Wat is een eindafrekening?

Bij een eindafrekening worden de gespaarde maandelijkse bedragen bij elkaar opgeteld. De uitgevoerde onderhoudsbeurten worden met uw gespaarde bedrag verrekend. Het restant wordt aan u terugbetaald (dit geld voor de huidige abonnementen afgesloten na 2011).

Bij oudere abonnementen kan het ook zijn dat het totaal van de onderhoudsbeurten meer is dan dat er is gespaard. U moet dan het verschil bij betalen. U ontvangt in beide gevallen een brief waarin duidelijk staat vermeld wat uw eindafrekening is.

Ik heb alle maanden van mijn abonnement betaald, wat moet ik nu doen?

U hoeft niets te doen. Indien u alle maanden heeft voldaan en het onderhoudsbedrijf heeft alle onderhoudsbeurten uitgevoerd sluit uw abonnement op nul. Het totaal van uw maandbedragen is gelijk aan het totaal van de uitgevoerde geplande werkzaamheden. Indien het onderhoudsbedrijf u nog geen nieuwe offerte heeft aangeboden kunt u dat even melden bij Planbuilding op info@planbuildingbv.nl dan zorgen wij dat dat alsnog gebeurd.

Uitleg vast maandbedrag

Bij Planbuilding kunt u kiezen voor vast maandbedrag. Via de Stichting Planbuilding Sparen wordt dan maandelijks een vast bedrag van uw rekening afgeschreven gedurende de looptijd van uw abonnement. De eerste incasso vindt plaats nadat de startbeurt heeft plaats gevonden. U ontvangt van de Stichting Planbuilding Sparen een brief wanneer de incasso zal starten. Als het onderhoudsbedrijf onderhoud heeft uitgevoerd zal hij u vragen om een opleverformulier te tekenen.

Indien overeengekomen dient u het bedrag van het eerste onderhoud (Startbeurt) rechtstreeks aan het onderhoudsbedrijf te betalen. Wanneer er onderhoud wordt uitgevoerd na aanvang van de maandelijkse incasso stuurt het onderhoudsbedrijf zijn rekening samen met het getekende opleverformulier naar de Stichting Planbuilding Sparen. Het onderhoudsbedrijf krijgt dan de rekening betaald. Jaarlijks krijgt u eind januari een bericht van het aantal incasso’s dat er tot met het voorgaande jaar zijn gedaan.

DSC_9480

Contact

Planbuilding is te bereiken op info@planbuildingbv.nl voor algemene vragen en op sps@planbuildingbv.nl voor vragen over lopende abonnementen.

Algemene gegevens Planbuilding BV:

Planbuilding BV
Ringbaan Oost 94
5013 CD Tilburg

Kvk 91484715

BTWnr NL 865 667 962 B01